Mua bán các nội thất gia đình.
Mua bán, gia công lại bàn ghế, phản gỗ, giường gỗ gia đình